U bent hier: Homepage

Homepage

adres.jpgLaatste nieuws

20150123 - Ben je nog maar kort leider of trainer van een jeugdteam of ben je misschien vergeten hoe iets ook al weer geregeld is, dan wel hoort te worden?
Onder Informatie GVAV-Rapiditas is nu ook een rubriek Begeleiding Jeugdteams 2014-2015.
Daar staat de complete brochure Begeleiding Jeugdteams 2014-2015, waarin al je vragen beantwoord worden. Vind je geen antwoord op je vraag, dan hoor ik dat graag! 
Naast de brochure is er ook een Checklist Begeleiding Jeugdteams 2014-2015. Daarin staan alle uit te voeren handelingen en acties op twee A4 samengevat.

Klik hier om er direct naar toe te gaan.  

Jack Schilder,
Kwaliteitszaken GVAV-Rapiditas

20141220 - Bij dezen het dringende verzoek aan alle leiders om het liefst op de zaterdag zelf nog de uitslagen van de thuiswedstrijden van hun teams bij het zaalvoetbal doorgeven aan wedstrijdzaken@gvav.nl

iedereen die GVAV een warm hart toedraagt, plezierige feestdagen en een gezond 2015 toe!

Boven van links naar rechts: Erwin Arends (technische zaken), Peter Themmen (jeugdzaken).
Beneden van links naar rechts: Réjeanne Margarita-Sprockel (financiën, administratie en secretariaat), Jelle Slagter (voorzitter), Karlijn van der Walle (vicevoorzitter).

Foto: Hans Dijkstra/Foto Bouchier

20141219 - Je kunt hier het programmaboekje van het zaalvoetbal downloaden. Er komt nog aanvulling van de KNVB: Programmaboekje zaalvoetbal.

20141216 - Na de buitengewone ledenvergadering van 20 oktober jl kwam nu het eindverslag van de structuurcommissie en de verkiezing van het nieuwe bestuur.

Na de opening werd er stilgestaan bij het overlijden van Klaas Sants, Hemmo de Jonge en Sjammo Weewer.

Vlot werden de notulen van de vorige vergadering vastgesteld en toen kwam het verslag van de commissie aan de orde. Karlijn gaf een heldere toelichting en nadat er een paar vragen werden beantwoord, o.a. de positie van het secretariaat, werden de volgende bestuursleden benoemd.

Voorzitter jelle Slagter, vice-voorzitter karlijn v.d. Walle, Fin.en administratie Rejeanne Margarita-Sprockel, Jeugdzaken Peter Themmen en voetbalzaken Erwin Arends.

Speerpunten van het bestuur zijn. Sponsoring, versterking vermogen, actualiseren technisch beleid, organisatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Vervolgens werd er afscheid genomen van de vertrekkende bestuurders. Onno Molenaar en Hemmo Sipsma ontvingen een VVV-bon. Harry Sipsma, Bert Smit en Jack Schilder werden vanwege hun langdurige bestuurslidmaatschap tot lid van Verdienste benoemd. En toen werd Alex Huisinga naar voren geroepen. Alex is zes jaar voorzitter geweest, daarvoor boekhouding, en de laatste anderhalf jaar ook waarnemend penningmeester. Vanwege het vele werk en de daarbij horende inzet werd Alex tot Erelid benoemd. De vergadering stemde met luid applaus in. Vervolgens was er een enorme verrassing voor Bertus Huizenga. Vanwege zijn langdurige verdiensten als kantinemedewerker en elftalleider kreeg hij de speld Lid van Verdienste opgespeld. Zeer verdient voor deze vrijwilliger die altijd klaar staat.

Natuurlijk waren er ook jubilarissen te huldigen. Ronald Senechal 25 jaar, Mark Bakker en Eddy Koers 40 jaar, Be Kort 50 jaar, Cor Kregel en Gerard kijlstra 55 jaar, Henk Nijdam en Arie van der Laan 60 jaar, Appie Broesder 65 jaar en de twee toppers…. Henk Ludolphy en Otto Roffel 75 Jaar!!

Na de rondvraag sloot Jelle de vergadering en wenste de aanwezigen wel thuis na het drankje van de club. 

20141202 - De regels voor zaalhuur zijn te vinden onder Informatie GVAV-Rapiditas >> Vraag_en_Antwoord_FAQ en dan het laatste item. De tarievenlijst is bijgewerkt naar dit seizoen.

Jack Schilder, wedstrijdzaken

20141119 - Afgelopen maandagavond 17 november zijn de eerste GVAV'ers geslaagd voor de spelregeltoets die voor verplicht is voor tweedejaars B-junioren.
Onderstaand de spelers die tot nu hun spelregeltoets hebben gehaald

31-12-2014
  Frank Woldring B1

30-12-2014
  Myron Thode B3
  Marc Albert Simon B3

24-12-2014
 
Stefan Cornelius B3

29-12-2014
 
Yoni van der Velde B2
  Ahmad Temimi B2
  Romy Nijdam MA1

27-12-2014
 
Lars Bardewee B2

22-12-2014
 
Zephnad Nahumury A1

19-12-2014
 
Daan Boekhaar B5

11-12-2014
 
Daan Luttje B3

08-12-2014
  Julia Smid MA1
  Piet Kersten B2
  Daan de Bruin B5

01-12-2014
  Zoë Zwarts MA1

20-11-2014

  Valentijn Boersma B5

17-11-2014

  Femke Raymakers, MA1
  Jesse Lemstra, A3
  Jaimy Pomstra, B1
  Josse Niezing, B3
  Wouter Koks, B4

Vrijstelling ivm BOS scheidsdiploma:
  Alex Bots, B3/A2
  Yaron Heeren, B2

Deze spelers zijn er zeker van dat zij ook volgend seizoen weer mogen voetballen.

20141103 - Op verzoek van de beheerder van de kledingshop wijzen we iedereen nog eens op de regels voor het gebruik van rode reserveshirts en de teamtas. Deze regels staan in de brochure Begeleiding jeugdteams 2014-2015. 

Gebruik rode reserveshirts
Regelmatig gebeurt het dat een team/elftal op zaterdag vlak er voor de wedstrijd achter komt dat de tegenstander eveneens met blauwe shirts voetbalt. Wanneer een tegenstander net als wij in met blauwe shirts voetbalt is het mogelijk om voor deze wedstrijd een set met rode shirts te lenen. Dit is alleen noodzakelijk bij thuiswedstrijden.
De rode shirts kunnen dan tijdens de openingstijden van de kledingshop op de donderdag voor de wedstrijd worden opgehaald en dienen de donderdag na de wedstrijd weer gewassen ingeleverd te worden. De reserveshirts kunnen aangevraagd worden door vooraf een mail te sturen naar
kledingshop@gvav.nl.
Het is dus belangrijk dat er hier vroegtijdig naar te kijken (dit kan onder onder het info-tekentje in het wedstrijdprogramma in de widget!).
OP DE WEDSTRIJDDAG ZELF IS HET NIET MOGELIJK OM RODE SHIRTS TE KRIJGEN.

Teamtas
Bij aanvang van het seizoen hebben alle elftallen/teams een kledingtas gekregen met voldoende wedstrijdkleding. Wanneer kleding te groot, te klein of beschadigd is kan deze kleding ingeleverd worden en wordt vervangende kleding verstrekt.
Wij krijgen nu alweer regelmatig vragen in de kledingshop voor extra kleding omdat de teamtas niet meer volledig is, omdat er onvoldoende controle is of alle wedstrijdkleding na de wedstrijd weer in de teamtas komt.
Ik wil een ieder nogmaals wijzen op de regels voor het gebruik van de teamtas. Alle verstrekte wedstrijdkleding inclusief aanvullingen per team/elftal staan geregistreerd. Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt dat niet alle verstrekte wedstrijdkleding door het team/elftal wordt ingeleverd, zullen de kosten voor vervanging op het team worden verhaald.
Vorig seizoen heeft de vereniging € 2.500,- schade geleden doordat er minder wedstrijdkleding werd ingeleverd dan er was verstrekt.

Frank Bots,
Kledingshop GVAV

20141010 - Onlangs moest er een ambulance over de asfaltweg naar veld 3 en die kon er niet langs vanwege alle fietsen die in de weg stonden. De teams van DIO Groningen kunnen soms niet hun uitgang uit vanwege alle fietsen die daarvoor staan.
Daarom bij dezen de dringende oproep om je fiets in een van de fietsenrekken te zetten. De rekken voor de kantine van Oosterparkers zijn voor algemeen gebruik, dus ook daar kun je je fiets neerzetten.
Als iedereen meewerkt, hoeven er geen drastische maatregelen genomen worden om de overlast in te perken (zoals een compleet verbod van fietsen op het sportpark!).

 


Wil je lid worden klik hier en wil je opzeggen en of overschrijving klik hier.
Trainingsrooster (versie 19-01-2015): klik hier.


 

  Bureau Mercuur
Fides Diensten
Bos Schilderwerken
Telstar Sports & Fashion

Feestverhuur Groningen
Muelink & Grol
Alfa College
De VoetbalschoolBureau Mercuur
Fides Diensten
Bos Schilderwerken
Telstar Sports & Fashion

Feestverhuur Groningen
Muelink & Grol
Alfa College
De Voetbalschool